W dniu 6.04.2022 roku o godzinie 9:00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogiczne w Sieradzu odbył się II etap międzyszkolnego konkursu geograficznego dotyczącego „Parków Narodowych Polski”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap-szkolny, odbył się 17 grudnia 2021 r., w którym wzięło udział łącznie 103 uczniów z dwóch szkół; I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu i z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Sieradzu.

Do drugiego finałowego etapu przystąpiło 11 uczniów; pięcioro z ILO w Sieradzu i 6 uczniów z PZS nr 2 w Sieradzu.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Izabela Radzka, kl. 3c ILO w Sieradzu (53 pkt/65)
II miejsce – Monika Pilarska, kl. 4D PZS nr 2 w Sieradzu (52 pkt./65)
III miejsce – Klaudia Mielczarek, kl. 4D PZS nr 2 w Sieradzu (50 pkt/65)

IV miejsce – Marzena Toruńska, 4D PZS nr 2 (49 pkt/65)
IV miejsce – Maciej Przeździęk, 4D PZS nr 2 (49 pkt/65)
V miejsce – Weronika Kałuzińska, 4D PZS nr 2 (47 pkt/65)
VI miejsce – Adrianna Solarek, 3c ILO (46 pkt/65)
VII miejsce – Jakub Wańdoch, 4D PZS nr 2 (45 pkt/65)

Laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody z rąk pani dyrektor Sylwi Dęgi-Frątczak oraz pana dyrektora Patryka Kurpisza.

 

Szczególne podziękowania dla pani dyrektor Sylwii Dęgi, przedstawiciela Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, w której odbył się finał konkursu oraz za ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców.