By uczcić Światowy Dzień Języka Ojczystego, tradycyjnie już wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. W. Broniewskiego w Sieradzu. Konkurs „Znam swój język ojczysty” promuje poprawną polszczyznę i bogactwo języka polskiego. 11 marca 2022 roku miała miejsce piąta edycja konkursu. Uczestnicy napisali dyktando, następnie musieli rozwinąć zadany temat, używając formy opisu sytuacji, a na koniec rozwiązywali 14 zadań z gramatyki i ortografii.

Naszą szkołę reprezentowała Natalia Wańdoch z klasy IA.