W dniu 26 października 2023 roku odbył się Konkurs Prawniczy, w którym wzięło udział 34 uczniów z klas: 5A, 4A i 2A. Konkurs miał formę testu i obejmował zagadnienia dotyczące: bhp, prawa pracy, prawa gospodarczego i praw autorskich. Celem konkursu było: propagowanie wiedzy prawniczej, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami z zakresu prawa oraz utrwalanie wiadomości pod kątem egzaminu zawodowego. Wyniki konkursu zostały podsumowane w dniu 27 października 2023 roku. W konkursie zwyciężyła uczennica z klasy 5A: Zuzanna Subczyńska, a ex aequo II miejsce zajęły: Oliwia Mikołajczyk z klasy 5A i Patrycja Piechota z klasy 4A. Serdecznie gratulujemy.