W dniu 27.04.2022 r., w ramach współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą, odbyły się, zorganizowane przez p. Justynę Kiełek i p. Katarzynę Krawczyk obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Święto to przypada na dzień 5 maja, jednakże ze względu na matury w naszej szkole zostało przełożone).

Na lekcjach wychowawczych uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej, potrzeb tych osób oraz o problemów z jakimi przychodzi im się mierzyć we współczesnym świecie