,, Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”– Janusz Korczak

14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej-pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Przypadająca w tym roku piękna rocznica 250-lecia powołania KEN jest doskonała okazją, aby pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego. Praca nauczyciela to coś więcej niż godziny spędzone przy tablicy – to misja, powołanie i wielka odpowiedzialność za nauczanie, wychowanie i zapewnienia bezpieczeństwa młodym pokoleniom.
14 października jest to dzień podziękowań za trud, serce oraz wkład w wychowanie i nauczanie. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia powodują, że święto to upływa pod znakiem radości. Korzystając z tej uroczystej chwili Uczniowie pochylili głowy w ogromnej podzięce dziękując piosenką i wierszem.