Akademickie Targi Uczelni Wyższych w Sieradzu skierowane są do młodzieży maturalnej oraz osób pragnącym studiować.

Termin.:22.marca 2022 ,

Miejsce: odbędą się w ZSP 1 w Sieradzu. Patronat:

Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Sieradzkiego oraz patronat merytoryczny objęła Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

Organizator: Akademickie Inicjatywy. www.akademickieinicjatywy.pl – tel 695303323.

Cel: wspieranie doradztwa zawodowego w regionie, propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce.