Uroczystość pożegnania klas maturalnych 2018/2019 w ZSP Nr 2 Sieradz (26.04.2019 r.)