K O M U N I K A T Y

Zamieszczono program dla uczniów służący do wyliczania oceny z ocen cząstkowych, na podstawie średniej ważonej e-dziennik.
11.12.2018r.
 
W dniu 14 grudnia (w piatek) odbedą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III.
10.12.2018r.
 
W dniu 17.12.2018 r. o godz. 8:00 odbędzie się Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, w związku z powyższym lekcja pierwsza rozpocznie się o godzinie 9:00.
10.12.2018r.
 
Zamieszczono nowy plan lekcji, który obowiązuje od 17.12.2018 r.
2.12.2018r.