facebook
Z S P  N R   2   n a   F a c e b o o k ' uPromocja
F I L M Y   P R O M O C Y J N E:

Technik Reklamy


Technik Gastronom


Technik Hotelarz
Projekt
P R O J E K T   U N I J N Y :


Patronat


Certyfikat
CERTYFIKAT dla Promujących Zdrowie:

Avatar
ZSP NR 2 w Sieradzu

tarcza

Kontakt:


www.zamkowa15.kylos.pl

zsznr2sieradz@poczta.onet.pl

43 827-15-36 / 43 827-40-40

98-200 Sieradz, ul.Zamkowa 15, woj.łódzkie, PL


main

Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Już po raz trzeci nasza szkoła otrzymała środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 zwiększające ich szanse na rynku pracy przez m.in. realizację staży zawodowych i kursów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSP nr 2 poprzez m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne szkolenia.
Ponadto będziemy mogli podnieść jakość nauczania poprzez modernizację pracowni szkolnych oraz wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.
Projekt pod nazwą „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - edycja 2” będzie realizowany do 31 października 2021 roku DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE wynosi 1.475.897,68 PLN
Projektem objętych zostało 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 130 uczniów klas I - III kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik logistyk.
Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu miało miejsce w dniu 8 lipca 2020 roku w siedzibie szkoły. W uroczystości wzięli udział: pani Dorota Więckowska – radna Sejmiku Województw Łódzkiego, dyrektor biura posła Piotra Polaka, pan Maciej Kania – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Zarząd Powiatu reprezentowali: pani Kazimiera Gotkowicz – wicestarosta Powiatu Sieradzkiego, pan Tomasz Baliński – członek Zarządu Powiatu i pani Iwona Piekarczyk – skarbnik Powiatu Sieradzkiego.

FOTO:
https://www.powiat-sieradz.pl/index.php/oswiata/3539-poltora-miliona-dla-zsp-nr-2-w-sieradzu

10.07.2020 r.

Rozdanie świadectw końcowych i promocyjnych

Rozdanie świadectw końcowych i promocyjnych odbędzie się w dniu 26.06.2020 roku (w piątek)
Rozdanie świadectw musi odbyć się przy zastosowaniu reżimu sanitarnego – tj. obowiązkowe maseczki, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, zakaz grupowania się, zachowanie dystansu min 1,5 m, nie siadanie w jednej ławce, opuszczenie budynku szkoły bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie godzin harmonogramu.
Ze względu na obecną sytuację w innym terminie świadectwa nie będą wydawane.
Następny, najbliższy termin wydania świadectw - wrzesień 2020.

- Harmonogram rozdania świadectw -
22.06.2020 r.

Pokaz systemu naboru elektronicznego

Szanowni Państwo,
W dniu 9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 planujemy przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo na serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.
Pozdrawiamy Administratorzy.

Link bezpośredni do wydarzenia:
https://youtu.be/2cRjtr30HZc

03.06.2020 r.

Nowy harmonogram matur

W związku z trwającą epidemią wirusa, uległy zmianie terminy tegorocznych matur.
Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się ze szczegółowym jej harmonogram.
04.05.2020 r.