Avatar
ZSP NR 2 w Sieradzu

tarcza

Kontakt:


www.zamkowa15.edu.pl

zsznr2sieradz@poczta.onet.pl

43 827-15-36 / 43 827-40-40

98-200 Sieradz, ul.Zamkowa 15, woj.łódzkie, PL


main

Komunikat

Protokół z wyboru Partnera do projektu.

Dyrekcja, 04.07.2019r.

Nagroda dla najaktywniejszego członka TWI "Zamkowa 15" w roku szkolnym 2018/19

Po raz szósty Zarząd TWI "Zamkowa 15" uhonorował nagrodą pieniężną najaktywniejszego członka naszego stowarzyszenia. Nagrodę tę przyznajemy osobie, która wykazuje się zaangażowaniem w działalność społeczną i dobrymi wynikami w nauce. Otrzymała ją Patrycja Szałek, uczennica klasy 2L.
Warto przy tym zaznaczyć, że jesteśmy jedyną szkołą w okolicy, na terenie której działa stowarzyszenie powołane specjalnie, aby wspierać inicjatywy młodzieży i które przyznaje nagrody pieniężne, a nie rzeczowe.
20.06.2019 r.

Szkolny Wolontariat po raz szósty uczestniczył w akcji Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”!

Szkolny Wolontariat od 6 lat bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” organizowanej przez Klub Gaja. Udało nam się już zebrać 8392 kg makulatury. W tym roku szkolnym dorzuciliśmy jeszcze 1500 kg. Nasze dotychczasowe działania zostały docenione dwukrotnie – otrzymaliśmy Nagrodę Pegaza w 2015 i w 2017 roku.
Tegoroczna edycja obfitowała w wiele ciekawych akcji – dwukrotnie odbyły się konkursy „Zbieramy makulaturę, ratujemy konie”, otworzyliśmy Galerię Szkolnego Wolontariatu, gdzie można zobaczyć dyplomy, plakat akcji Klubu Gaja, zdjęcia z różnych działań. Dzięki współpracy z TWI „Zamkowa 15” oraz Nadleśnictwem Złoczew zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną „Las – poszukiwanie piękna przyrody”. Można było na niej obejrzeć prace laureatów konkursu. Odbyły się też Szkolny Konkurs Przyrodniczy i Szkolny Konkurs Plastyczny - „Chronione ptaki w Polsce” oraz wystawa prac pokonkursowych zorganizowane przez p. Jadwigę Podsiadłą.
Akcję koordynowały p. Iwona Bednarek i p. Zofia Grzesiak.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania!
20.06.2019 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w ZSP Nr 2


19.06.2019 r. ogodz. 8:15, na boisku szkolnym odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, poprowadzona przez Panią Dyrektor Annę Pietrzak. Podczas uroczystości zakończenia roku pożegnane zostały otatnie klasy IIIa, IIIb i IIIc Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Najlepszą uczennicą w ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu ze średnią 5,0 została uczennica kl. II D – technik ekonomista – Małgorzata Kaczmarek. Małgorzata została nominowana do Nagrody Ministerialnej i otrzymała, z rąk pani Dyrektor Anny Pietrzak świadectwo z biało-czerwonym paskiem oraz nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.
Świadectwo z biało - czerwonym paskiem otrzymali również:
- Agata Marczyńska kl 3D
- Katarzyna Misiak kl 3D
- Patrycja Szałek kl 2L
- Justyna Walczak kl 2D
- Monika Pilarska kl 1D
Podczas uroczyzstości wręczone zostały nagrody za konkursy, olimpiady, pracę w gazetce, wolontariacie, samorządzie oraz udział w zawodach sportowych. Uczniom którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 zostały wręczone listy gratulacyjne. Po oficjalnej uroczystości pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk wychowawców w swoich klasach.
19.06.2019 r.