Avatar
ZSP NR 2 w Sieradzu

tarcza

Kontakt:


www.zamkowa15.edu.pl

zsznr2sieradz@poczta.onet.pl

43 827-15-36 / 43 827-40-40

98-200 Sieradz, ul.Zamkowa 15, woj.łódzkie, PL


main

Obyczaje świąteczne i noworoczne w różnych regionach Polski dawniej i dziś

14 grudnia odbył się kolejny konkurs organizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” - Obyczaje świąteczne i noworoczne w różnych regionach Polski dawniej i dziś.
Wzięły w nim udział 3-osobowe zespoły z następujących klas: 1D, 1G, 1L, 2D, 2G, 2L, 3D, 3G, 3H, 3L, 2a, 2b, 2c, 3b i 3c. Test, który rozwiązywali uczniowie, przygotowała p. prof. Katarzyna Focht.
Konkurs przeprowadziła p. prof. Iwona Bednarek.
Wyniki konkursu:
Klasa 1L – 13p. I miejsce
Klasa 3H – 12p. II miejsce
Klasa 3G – 12p. II miejsce
Klasa 2L – 10p. III miejsce
Klasa 3D – 10p. III miejsce
Klasa 3L – 10p. III miejsce
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 22 grudnia podczas Koncertu kolęd. 17.12.2017 r.

Wystawa rysunków Dawida Kosakiewicza ucznia kl Ib

13 grudnia 2017 roku odbyło się otwarcie wystawy rysunków ucznia klasy I b i jednocześnie członka Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15, Dawida Kosakiewicza. Dowody jego talentu zostały umieszczone w galerii TWI Zamkowa 15.
Dawid najchętniej rysuje twarze i samochody, dlatego tytuł wystawy to: „Kosa o ludziach i samochodach”. Wystawa cieszy się bardzo dużą popularnością, co widać na dołączonych do tekstu zdjęciach.

15.12.2017 r.

Konferencja podsumowujaca praktyki zagraniczne ERASMUS+

W dniu 25.09.2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt praktyk zagranicznych pod nazwą „EuroVet dla uczniów ZSP nr 2 w Sieradzu”, realizowany w ramach programu ERASMUS+.
Na konferencji obecni byli: pan Mariusz Bądzior – starosta powiatu sieradzkiego, pan Marek Prokopowicz – koordynator projektu, opiekunowie uczniów – pani Magdalena Marciniak, pani Lidia Tomaszewska, pani Katarzyna Krawczyk i pan Szymon Czyż, uczestnicy projektu wraz z wychowawcami – pani Zofią Grzesiak i panią Agnieszką Jabłońską oraz uczniowie klas III i II technikum.
Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji pana Marka Prokopowicza oraz krótkich z pobytu uczniów na Malcie i we Włoszech. Opowieści były wzbogacone pokazem zdjęć z pobytu.
Pan Starosta Mariusz Bądzior wręczył 30 uczestnikom praktyk certyfikaty uczestnictwa. Konferencja była jednocześnie okazją do zainaugurowania kolejnego projektu, realizowane w naszej szkole, w ramach programu POWER, pod nazwą „Europa szansą mojego rozwoju”.15.12.2017 r.

Spotkanie z Januszem Ziarnikiem autorem ksiazki pt.„Ukryte w kronice Sieradza”

14 grudnia 2017 roku w ramach cyklu spotkań Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 „Ludzie z pasją” odbyła się rozmowa z pedagogiem szkolnym, panem Januszem Ziarnikiem. Okazją do spotkania był fakt wydania jego książki „Ukryte w kronice Sieradza”. Pan Janusz Ziarnik w piętnastu opowiadaniach przedstawił zdarzenia z dziejów Sieradza od średniowiecza do czasów współczesnych, a także miejsca, które miały i mają wielkie znaczenie dla mieszkańców naszego miasta.
Wszystkich, którym miła jest nasza mała ojczyzna, a także miłośników czytania zachęcamy do lektury.

15.12.2017 r.