main

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2019/2020:       ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Typ szkoły klasa Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania / profil / zawód języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Technikum 1A matematyka, geografia
technik ekonomista / technik logistyk
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia
Technikum 1B matematyka, biologia
technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług fryzjerskich
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, biologia
Technikum 1C matematyka, geografia
technik handlowiec / technik hotelarstwa
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia
Szkoła Branżowa
I stopnia Nr 2
1a1
1b1
Sprzedawca
Kucharz
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik smochodowy
Ślusarz
Fryzjer
Cukiernik
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Murarz-tynkarz
Elektryk
Piekarz
Przetwórca mięsa
Dekarz
Stolarz
Magazynier-logistyk
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia