main

KLASA 2 - POZIOM ROZSZERZONY


I. Obraz Ziemi


Zadanie 1
Rysunki przedstawiają siatki kartograficzne odwzorowane metodą płaszczyznową normalną z wyrysowanymi południkami, na których zaznaczono punkty A i BII. Ziemia we Wszechświecie


Zadanie 1
Rysunki przedstawiają siatki kartograficzne odwzorowane metodą płaszczyznową normalną z wyrysowanymi południkami, na których zaznaczono punkty A i BZadanie 2
Rysunek przedstawia zachód Słońca 23 września w Sydney (33 S, 151 E).
Zadanie 3
Rysunki przedstawiaja sfery niebieskie na których przedstawiono pozorną wędrówkę Słońca na róznych szerokościach geograficznych oraz w różnych dniach.Zadanie 4
Zadania z obliczaniem górowania Słońca nad horyzontem w różnych porach roku. (14 zadań)
Zadanie 5
Zadania z obliczaniem czasu słonecznego, strefowego i urzędowego. (31 zadań)
III. Atmosfera


Zadanie 1
Rysunek przedstawia barierę górską.
Korzystając z zamieszczonego rysunku, tabeli i własnej wiedzy, zaznacz i oblicz;
a) Po zachodniej stronie stoku zaznacz strzałką wiatr fenowy.
b) Zaznacz wyż (W) i niż (N) baryczny oraz kierunek przemieszczania się mas powietrza.
c) Narysuj chmurę na rysunku w miejscu występowania opadów atmosferycznych.
d) Oblicz wilgotność względną w punkcie A, B i C. Wyniki wpisz w szare pola.


Adam Krynicki (KR)