main

TECHNIK EKONOMISTA :      


Technik ekonomista to osoba, która posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Planuje i prowadzi działalność gospodarczą, rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

tarcza Zawody związane z kierunkiem technik ekonomista
Ekonomista
Księgowy
Bankowiec
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny
Agent ubezpieczeniowy
Asystent menedżera
Menedżer

Miejsca pracy technika ekonomisty
urzędy administracji
urzędy skarbowe
biura księgowe
banki
sekretariaty
agencje celne
biura maklerskie
towarzystwa ubezpieczeniowe
stowarzyszenia i fundacje
własna firma
firmy produkcyjne, handlowe i usługowe

Kierunki studiów związane z ekonomią
Ekonomia
Zarządzanie
Rachunkowość
Finanse i bankowość
Ekonomika menedżerska
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi.